Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 0377791333 khanh.nv@xenang365.vn
địa chỉ

KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Liên hệ

Phone : 03 777 91 333

Email : khanh.nv@xenang365.vn